KVINTOVÉ VARIÁCIE slovenských skladateľov (2-CD)
Štúdiová nahrávka kompletného súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov.
Vydavateľ: Slovak Music Bridge, v.o.s., 2011, SMB 1752-001-2-2
Dielo: kompletné súborné dielo (159 min.) – 44 trackov
Interpreti: Magdaléna Bajuszová, Diana Buffa, Ivan Buffa, Miki Skuta. Každý z interpretov nahral 11 skladieb.
Hudobná réžia: Mirko Krajči
Zvuk: Ing. Pavel Hanzel
Realizácia: Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio č. 1, august a október 2007
Produkcia: Miloš Betko & Vladimír Sirota (Slovak Music Bridge)
Popis: Nahrávka súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov, ako atraktívny profil slovenskej profesionálnej hudobnej scény, je určená všetkým záujemcom o súčasné hudobné umenie doma i v zahraničí. Vzhľadom na pomerne úzke časové obdobie vzniku jednotlivých skladieb (november 2006 – september 2007), je táto nahrávka zaujímavým, a do istej miery aj reprezentatívnym, dokumentom o aktuálnych kompozičných technikách a poetikách slovenských skladateľov.
Booklet: obsahuje autentické vyjadrenia autorov ku svojim skladbám, prostredníctvom ktorých má poslucháč možnosť hlbšie preniknúť do myslenia súčasného skladateľa, ako aj fotografie a ukážky rukopisov jednotlivých skladateľov.
Grafický dizajn: Mária Rojko

Objednávka CD